List of References
from criminalia.es
used on Killer.Cloud

This list of 54 references from criminalia.es. The references are used to document facts about serial killers on Killer.Cloud the Serial Killer Database.

 1. Mario Alberto Sulú Canché, May 31, 2019.
 2. John Wayne Gacy, May 22, 2019.
 3. Gerald Gallego, May 22, 2019.
 4. Luis Alfredo Garavito, May 22, 2019.
 5. Harvey Glatman, May 22, 2019.
 6. Tiago Henrique Gomes da Rocha, May 22, 2019.
 7. Stephen Griffiths, May 22, 2019.
 8. Cayetano Domingo Grossi, May 22, 2019.
 9. Francisco Guerrero Pérez, May 22, 2019.
 10. Florencio Fernández, May 22, 2019.
 11. Albert Fish, May 22, 2019.
 12. Roy Fontaine, May 22, 2019.
 13. Michel Fourniret, May 22, 2019.
 14. Joseph Paul Franklin, May 22, 2019.
 15. Volker Eckert, May 22, 2019.
 16. Martin Dumollard, May 22, 2019.
 17. John Duffy, May 22, 2019.
 18. Westley Allan Dodd, May 22, 2019.
 19. Juan Díaz de Garayo, May 22, 2019.
 20. Albert DeSalvo, May 22, 2019.
 21. Manuel Delgado Villegas, May 22, 2019.
 22. Jeffrey Dahmer, May 22, 2019.
 23. José Luis Calva Zepeda, May 22, 2019.
 24. Daniel Camargo, May 22, 2019.
 25. Ricardo Caputo, May 22, 2019.
 26. Harvey Carignan, May 22, 2019.
 27. Gilberto Chamba, May 22, 2019.
 28. Richard Chase, May 22, 2019.
 29. Gao Chengyong, May 22, 2019.
 30. Andrei Chikatilo, May 22, 2019.
 31. John Reginald Christie, May 22, 2019.
 32. Alton Coleman, May 22, 2019.
 33. Adolfo de Jesús Constanzo, May 22, 2019.
 34. Eric Edgar Cooke, May 22, 2019.
 35. Juan Corona, May 22, 2019.
 36. Marcelo Costa de Andrade, May 22, 2019.
 37. Thomas Neill Cream, May 22, 2019.
 38. Charles Cullen, May 22, 2019.
 39. Gordon Cummins, May 22, 2019.
 40. Joe Ball, May 22, 2019.
 41. Robert Berdella, May 22, 2019.
 42. David Berkowitz, May 22, 2019.
 43. Manuel Octavio Bermúdez, May 22, 2019.
 44. Paul Bernardo, May 22, 2019.
 45. Kenneth Bianchi, May 22, 2019.
 46. Donato Bilancia, May 22, 2019.
 47. Jerry Brudos, May 22, 2019.
 48. Ted Bundy, May 22, 2019.
 49. Rodney Alcala, May 22, 2019.
 50. Charles Albright, May 22, 2019.
 51. José Antonio Rodríguez Vega, May 9, 2019.
 52. Francisco García Escalero, May 6, 2019.
 53. Gustavo Romero Tercero, Apr 27, 2019.
 54. Dámaso Rodríguez Martín, Apr 25, 2019.